ARHITEKTŪRA

BIM sistēmas modulis arhitektūras 2D/3D modeļu un dokumentācijas sagatavošanai. Modelēšana notiek ar 3D gudrajiem elementiem, piemēram sienas, logi, durvis, jumts, zemes gabali, kas palielina projektēšanas ātrumu.

ELEKTRĪBA

BIM sistēmas moduļi, paredzēti iekšējo elektrotīklu 2D/3D projektēšanai. Programma paredzēta elektroiekārtu projektētājiem. Šim modulim ir 3 sadaļas, kuras var izvēlēties atbilstoši darba specifikai.

ŪDENS APGĀDE

BIM modulis, paredzēts ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu 2D/3D projektēšanai. Programma ļauj izveidot iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas plānus, kā arī izveidot aksonometriskos skatus.

TELEKOMUNIKĀCIJAS

ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS – telekomunkāciju ārējo tīklu projektēšanas pamata modulis profesionālās dokumentācijas sagatavošanai ārējiem telekomunikāciju tīkliem. Programma paredzēta ārējo telekomunikāciju tīklu un celtniecības uzņēmumu projektētājiem, kuri veido tīklu koncepcijas, rūpnieciskos zīmējumus, uzskaita esošos tīklus un visu, kas saistīts ar telekomunikācijas nozari.

APKURES SISTĒMA

ArCADia-HEATING INSTALLATIONS ir specifisks nozares ArCADia BIM sistēmas modulis. Programma ļauj izveidot ēku iekšējo apkures iekārtu profesionālo tehnisko dokumentāciju. Programma paredzēta iekšējo sanitārtehnisko ierīču projektēšanas inženieriem. Programma ļauj strukturāli ievietot zīmēšanas elementus uz arhitektūras projekta, vienlaicīgi izveidojot aprēķinu shēmas un veidojot trīs veidu aksonometriskus skatus.

GĀZES APGĀDE

Programma ArCADia-GAS INSTALLATIONS ļauj izveidot uz objektu orientētu iekšējo gāzes sistēmu rasējumus ēkas arhitektūras plānos un aprēķinu shēmu ģenerēšanu, un sistēmas automātiskai pagarināšanai. Objektu bibliotēku var izmantot gāzes sistēmas projektēšanai. Objektus var rediģēt un piešķirt tehniskos parametrus. ArCADia-GAS INSTALATIONS modulis veic aprēķinus, kas nepieciešami, lai pārbaudītu pareizu sistēmas konstrukciju.