ArCADia-ARCHITECTURE

Tel. +371 2 0006977

Arcadia architecture DEMO VERSIJA SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU NOPIRKT PROGRAMU BIM sistēmas modulis arhitektūras 2D/3D modeļu un dokumentācijas sagatavošanai. Modelēšana notiek gan ar 3D gudrajiem elementiem, piemēram sienas, logi, durvis, jumts, zemes gabali u.c., kas vairākkārt palielina projektēšanas ātrumu. Projektētajiem 3D elementiem iespējams piešķirt dažādus materiālus ar papildus datiem, piemēram, svaru vai siltumvadīstpējas koeficientu. Klientiem prezentācijai un dokumentācijai programma piedāvā interaktīvu 3D priekšskatījumu un vizualizācijas; automātiskā šķērsgriezuma, automātiskās izmēru vai objektu formu importēšanas iespējas. Darbs notiek DWG formātā izmantojot speciālos DWG formāta elementus. Sadarbībai ar komunikāciju projektētājiem, kas darbojas citās CAD sistēmās, piemēram AutoCAD, ARES Commander, ZwCAD, iespējams failus nosūtīt DWG formātā, iepriekš tos pārveidojot par parastajiem DWG elementiem. Sadarbojoties ar citiem ArCADia lietotājiem, piemēram, komunkāciju projektētājiem, nekādas darbības ar DWG failu nav jāveic – aizveram, saglabājot failu, un nosūtām kolēģiem. Sadarbībai ar citām BIM programmām, piemēram, Vectorworks, ArchiCAD, Revit, Magicad, iespējams izmantot IFC failu apmaiņas moduli.
Tāmētājiem un būvapjomu aprēķinam paredzēta speciāla sadaļa, kurā var ātri redzēt izmantotos materiālus un to apjomus.